Bemiddeling is een alternatief voor rechtspraak om een geschil of conflict op te lossen.

In welke gevallen kan men een beroep doen op bemiddeling?

Elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading (vermogensrechtelijke verhoudingen)
Geschillen betreffende het personenrecht (alimentatiegelden, verblijf van de kinderen na scheiding, ouderlijk gezag)
Geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen en de beëindiging hiervan
Echtscheiding

Wat zijn de voordelen van bemiddeling tegenover rechtspraak?

Een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk. Ze zal bijna altijd een blijvende impact hebben op de sfeer binnen de familie. Dit komt door het afstandelijke, formele en soms vijandige karakter van een rechtszaak. Na een bemiddeling kunnen de partijen meestal wel nog samen door dezelfde deur om bijvoorbeeld met de andere ouder naar een oudercontact te gaan of om op hetzelfde familiefeest te verschijnen als dat familielid.

Doordat je binnen een bemiddeling samen zoekt naar een oplossing voor het probleem, heb je zelf meer impact op het resultaat dan bij een uitspraak door een rechter. Omdat je zelf mee het akkoord gemaakt hebt is het ook gemakkelijker om dit akkoord na te leven.

Bemiddeling is goedkoper, sneller en aangenamer dan een rechtszaak.

In welke gevallen is bemiddeling niet mogelijk?

Bemiddeling is niet mogelijk wanneer één van de partijen niet wil deelnemen aan de bemiddeling. Bemiddeling blijft een vrijwillige keuze.

Wanneer er sprake is van “dwingend recht”, zoals strafrecht bij misdrijven is bemiddeling onmogelijk, tenminste als oplossing voor het misdrijf.

Wanneer een conflict zo ver geëscaleerd is dat voor beide partijen het verlies van de andere partij belangrijker wordt dan wat er zelf nog als winst kan behaald worden en er in deze escalatie geen omkeer meer mogelijk is, dan is het conflict niet meer bemiddelbaar en kan enkel een rechter nog voor een oplossing zorgen.

Meer informatie hierover kan je vinden op deze website van de overheid: http://www.mediation-justice.be/nl/