Een bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het behandelen van een conflict waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. De bemiddelaar helpt de partijen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle betrokken partijen respecteert. Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

Bemiddeling is een alternatief voor de rechtbank dat door de wet van 21 februari 2005 erkend wordt als een volwaardige manier om conflicten op te lossen.

Familiale bemiddeling is een bemiddeling tussen personen met een familiale band.

Wat doet een bemiddelaar wel?

De bemiddelaar staat de partijen bij om zelf hun conflict op te lossen en leert hen vooral hoe ze later hun conflicten kunnen beheersen. De bemiddelaar helpt mensen in hun kracht te staan en met een positieve instelling te werken naar een toekomstgerichte oplossing, eerder dan zich als slachtoffer op te stellen. Hij kanaliseert de gesprekken met bijzondere gesprekstechnieken om zo het conflict te beëindigen.

De bemiddelaar blijft neutraal. Hij bewaart de belangen van alle partijen, aan- of afwezig tijdens de gesprekken (bijvoorbeeld de kinderen in een echtscheiding).

De bemiddelaar maakt de nodige documenten op en acteert ook het uiteindelijk akkoord.

Wat doet een bemiddelaar niet?

De bemiddelaar zal het probleem niet oplossen in de plaats van de partijen. Hij is geen rechter of arbiter. Hij maakt geen oplossingen en legt geen beslissingen op aan de partijen.

In principe spreekt een bemiddelaar ook nooit met 1 van de partijen alleen over de kwestie. Dit zou zijn neutraliteit immers in het gedrang brengen.

Wat zijn de meest voorkomende gebieden van familiale bemiddeling?

(echt)scheiding
ouderschapsregeling na scheiding
nieuw samengestelde gezinnen
ouderenzorg
erfenis
opvoeding
familieruzie

Meer informatie hierover kan je vinden:

Voor informatie over verstandig scheiden kan u hier terecht:

Voor informatie over nieuw-samengestelde gezinnen kan u hier terecht: